Persondata i Domsdatabasen

Domstolsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som Domsdatabasen modtager om dig. Oplysningerne bruger vi i forbindelse med driften af Domsdatabasen, herunder til blandt andet at besvare din henvendelse.

Generelt om behandling af persondata i Domsdatabasen

Domstolsstyrelsen er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som Domsdatabasen har modtaget i forbindelse med driften af den digitale domsdatabase. Dog er de enkelte retter dataansvarlige for den videregivelse af domme og andre sagsbehandlingsdata, som finder sted i forbindelse hermed.

Domsdatabasen behandler personoplysninger med henblik på at sikre offentlighed i retsplejen ved at føre retsinformationssystemer af væsentlig samfundsmæssig betydning. Derudover behandles dine personoplysninger med det formål at behandle henvendelser relateret til Domsdatabasen samt med henblik på styring og effektiv behandling af henvendelser.

Hvilke rettigheder har jeg?

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som Domsdatabasen behandler om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder

Danmarks Domstole har udpeget en fælles databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller til udøvelsen af dine rettigheder.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes via mail eller almindelig post:

Mail: dpo@domstolsstyrelsen.dk

Adresse:

Domstolsstyrelsen

Databeskyttelsesrådgiveren

Amagerfælledvej 56

2300 København S.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Domstolsstyrelsen:

Domstolsstyrelsen

Amagerfælledvej 56

2300 København S.

Tlf. (hovednr.): + 45 70 10 33 22

Mail: domsdatabasen@domstolsstyrelsen.dk

Retsgrundlag

Domsdatabasens retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med driften af den digitale domsdatabase og behandling af henvendelser følger af:

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og e.

Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og g.

Databeskyttelseslovens [1] § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.

Databeskyttelseslovens § 9, stk. 1

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

[1] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Hvis du vil klage

Du har ret til at klage over Domstolsstyrelsens behandling af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden er:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk