Generelt om Domsdatabasen

Domsdatabasen er en database, der indeholder udvalgte domme afsagt ved Danmarks Domstole. Formålet er bl.a. at give brugerne mulighed for at få indblik i rettens arbejde.

Domsdatabasen er en database, hvor du kan finde og læse udvalgte domme afsagt ved Danmarks Domstole. Formålet med Domsdatabasen er at skabe et fundament til større åbenhed og gennemsigtig i domstolenes arbejde, og give brugerne mulighed for at følge med i rettens arbejde.

Offentlighed i retsplejen er et grundlæggende princip i vores retssamfund. Derfor er Domsdatabasen for alle, både for professionelle aktører i retsvæsenet og for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder, der interesserer sig for retspraksis.

Gratis at hente domme

Domsdatabasen er en del af digitaliseringen af Danmarks Domstole og et eksempel på, hvordan moderne teknologi kan understøtte domstolenes værdier om åbenhed og gennemsigtighed. Med Domsdatabasen er det muligt for borgere løbende at følge med i en del af de domme, der afsiges ved Danmarks Domstole. Indholdet af Domsdatabasen bygges op over tid fra lanceringen og frem.

Afgørelserne i Domsdatabasen vil ikke være forædlede eller formateret til bestemt brug. Til gengæld er det med Domsdatabasen gratis at hente offentliggjorte afgørelser. I dag koster det 150 kr. at få udleveret en dom via aktindsigt hos domstolene.