14-04-2023

Domsdatabasen

Afgørelserne i Domsdatabasen

I Domsdatabasen finder du over 2.900 afgørelser, der er fordelt på både civile sager og straffesager med repræsentation fra alle instanser og retter i hele landet.

Domsdatabasens nuværende indhold på over 2.900 afgørelser er fordelt på både straffesager og civile sager. Afgørelserne består af nyere afgørelser afsagt af retterne i 2020 og frem. Herudover er der offentliggjort en række ældre afgørelser, som stammer fra aktindsigtsanmodninger ved retterne.

Domsdatabasen indeholder et udvalg af de afgørelser, der afsiges af fortrinsvis de overordnede retter.

Afgørelserne offentliggøres i hele domsstrenge, hvilket vil sige, at appellerede afgørelser fra Højesteret eller landsretterne offentliggøres sammen med de underliggende afgørelser fra by- og landsretterne.