14-04-2023

Domsdatabasen

Status på Domsdatabasen

Domsdatabasen har været i drift i lidt over et år og har siden lanceringen offentliggjort over 2.900 afgørelser.

Domsdatabasen gik i luften den 6. januar 2022 og er gået fra at indeholde ganske få afgørelser til i dag at have offentliggjort over 2.900 afgørelser.

Domsdatabasen er blevet godt modtaget af brugerne – både borgere og professionelle aktører - og har siden lanceringen haft over 220.000 besøg og 730.000 sidevisninger.

Domsdatabasen har stillet et API (Application Programming Interface) til rådighed efter ansøgning. API-adgangen anvendes bredt af brugerne, og professionelle formidlere af afgørelser anvender indholdet af Domsdatabasen i fuldt omfang.

Du kan læse mere om, hvem der kan få API-adgang til Domsdatabasen, og hvordan man ansøger via dette link: API-adgang til Domsdatabasen.