14-04-2023

Domsdatabasen

Søgning på navne i Domsdatabasen

Afgørelserne i Domsdatabasen er pseudonymiserede. Det betyder bl.a., at du ikke kan finde en afgørelse ved at søge på navnene på parterne i sagen.

Af hensyn til de involverede parter i en sag pseudonymiseres afgørelserne, inden de offentliggøres i Domsdatabasen. Det betyder, at fx navne på parter, tiltalte og vidner erstattes af et pseudonym (fx ”Part1”, ”Tiltalte” og ”Vidne1”).

Selvom du kender navnet på en eller flere af sagens parter, kan du altså ikke anvende dette til at søge på en afgørelse. Du vil af samme grund heller ikke kunne henvende dig til Domsdatabasen med oplysning om navnet på en part i sagen og på den måde få hjælp til at finde en afgørelse.

Du henvises i stedet til at anvende et eller flere af de søgefiltre, som stilles til rådighed via forsiden af Domsdatabasen. Du kan blandt andet søge og filtrere på sagsnummer, ret, instans og afsigelsesdato.

Du kan læse mere om, hvordan du bedst muligt anvender søgefiltrene til at finde den afgørelse, du søger, via dette link: Hvordan søger jeg i Domsdatabasen?

Du kan desuden læse mere om pseudonymisering af afgørelserne i Domsdatabasen via dette link: Hvordan pseudonymiseres afgørelserne?